Wij geloven in het Bijbelse huwelijk tussen een man en een vrouw.

A. God zelf heeft gezegd dat het niet goed is dat de mens alleen is en dat de man en vrouw gelijkwaardig zijn.

Genesis 2:18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

1 Korintiërs 11:11 En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw.

B. Het huwelijk moet een verbintenis zijn voor het leven.

Mattheus 19:4 Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? 19:5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. 19:6 Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

C. We geloven in de zegen van getrouwheid voor de man en vrouw in het huwelijk, om er voor elkaar te zijn en voor elkaar te zorgen. Wij voeden onze kinderen op volgens de normen en waarden van onze maatschappij en de normen en waarden in overeenstemming met Gods Woord.

Efezen 6:1 Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Here, want dat is recht. 6:2 Eer uw vader en uw moeder (dit is immers het eerste gebod, met een belofte) 6:3 opdat het u welga en gij lang leeft op aarde. 6:4 En gij, Vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.


Ps. N. Schuitema
Evangeliegemeente De Deur Zwolle