EVANGELIE GEMEENTE "DE DEUR" DORDRECHT

WAAROM GEVEN?

Met de giften die binnenkomen wordt er geïnvesteerd in kerkactiviteiten, (wereld)evangelisatie en diaconie. Wij geloven dat God zijn koninkrijk bouwt door o.a. onze levens en onze giften. Door de activiteiten die wij als kerk organiseren kunnen wij mensen bereiken die God zoeken en kunnen mensen in contact komen met het levensveranderende evangelie van Jezus Christus. Ook ondersteunen wij echtparen die een nieuwe kerk opzetten in binnen- en buitenland.

WILT U ONZE KERK EN DAARMEE GODS WERK ONDERSTEUNEN?

Er bestaat een gelegenheid om dit te doen middels giften. Wij geloven dat God zijn belofte omtrent geven en ontvangen als zegen op uw leven zal komen.
Jezus Christus beloofde ons:

Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven.
Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.
LUCAS 6: 38

HOE KAN IK GEVEN?

Geven aan de kerk kan in de collecte die tijdens de diensten wordt opgehaald. Maar u kunt ook een bedrag overschrijven op één van de bankrekeningen van de kerk.

Evangelie Gemeente De Deur Dordrecht is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Evangelie Gemeente De Deur Dordrecht volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

BANK-GEGEVENS

  • IBAN: NL11 RABO 0106 8777 55 t.n.v. Evangelie Gemeente "De Deur" Dordrecht is bedoeld voor algemene giften
  • IBAN: NL09 RABO 0130 5949 70 t.n.v. Evangelie Gemeente "De Deur" Dordrecht is bedoeld voor "Gebouwenfonds"
  • IBAN: NL87 RABO 0377 3611 78 t.n.v. Evangelie Gemeente "De Deur" Dordrecht is bedoeld voor "Wereld- evangelisatie"

BIC Code: RABONL2U

RSIN / fiscaal nummer: 818803654